KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Przed nami kilka najkrótszych dni w roku, dni w których także kąt padania promieni słonecznych jest najmniejszy, a tym samym najmniejszy jest wpływ energii słonecznej na procesy atmosferyczne. Mimo tego, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego rozwija się płytka konwekcja, co mogliśmy wczoraj obserwować w postaci chmur kłębiastych o małym lub umiarkowanym rozwoju pionowym, jak pokazują nasze mapki prognostyczne chmur niskich, podobna sytuacja będzie miała miejsce również dzisiaj.

Obszar naszego kraju obejmuje przyziemny wyż, Polska będzie w jego centrum, w polu o niewielkim gradiencie ciśnienia. Układ ten jest wschodnią odnogą rozległego wyżu azorskiego, obejmującego swoim zasięgiem niemal cały kontynent europejski z wyjątkiem Półwyspu Skandynawskiego i wschodniej części basenu śródziemnomorskiego coamps.icm.edu.pl/pict.php... .Okołopolarne szerokości geograficzne objęte są strefą niżów, związane z nimi układy frontowe sięgają daleko na południe, są dobrze widoczne na zdjęciach satelitarnych www.sat24.com Jedna z nich, rozmywając się w polu podwyższonego ciśnienia przemieszcza się nad Niemcami, jutro pojawi się nad Polską, przynosząc umiarkowane opady śniegu. Nad Ukrainą i Białorusią szybko przemieszcza się aktywny niż sformowany nad basenem śródziemnomorskim, przynosząc tam obfite opady śniegu – patrz meteorogram dla Kijowa. Cyrkulacja tego niżu zaznaczy się we wschodniej części kraju w postaci słabych opadów śniegu i wiatru z kierunków północnych.

Dzisiaj, mimo wyżowej sytuacji barycznej, obserwować będziemy na ogół duże zachmurzenie przez wspomniane już chmury, pionowy rozwój których ograniczany będzie przez inwersję, jak to widać na diagramie aerologicznym np. z Łeby weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding... . Miejscami wystąpią przejaśnienia lub krótkotrwałe rozpogodzenia na zachodzie. Słabych opadów śniegu możemy oczekiwać w całym kraju, przeważnie na południu i na wschodzie. W nocy i rano lokalnie występować będą mgły i zamglenia a temperatura w okolicach zera st. C, w granicach -2 - +2 stopni.

Analizując sytuację pogodową należy też zwrócić uwagę na wyższe poziomy w atmosferze, które warunkują jej ogólną cyrkulację i są przyczyną napływu takich czy innych mas powietrza a także decydują o dynamice procesów atmosferycznych. Na poziomie 500 hPa dominuje głęboka, wąska i „zimna” zatoka o rozciągniętej południkowo osi, sięgająca od bieguna północnego po północ Afryki coamps.icm.edu.pl/pict.php... . Zatoka ta powoli migruje na wschód, powstaje w jej obrębie dwuośrodkowy niż, znajdziemy się w tylnej części zatoki w strefie spływu chłodnych mas powietrza z kierunków północnych. Oś klina wyżu znad Azorów, sięgającego Wysp Brytyjskich przybiera równoleżnikowa orientację, nadal pozostając blokadą cyrkulacji strefowej.

SMOG ATAKUJE NOCĄ.

lecz nie tylko. Aktualna i prognozowana na najbliższe dni sytuacja synoptyczna sprzyja powstawaniu smogu, który staje się coraz większym problemem zdrowotnym, społecznym a także politycznym. Znajdujemy się w centrum wyżu, w słabo gradientowym polu wysokiego ciśnienia gdzie wiatr, szczególnie nocą jest bardzo słaby. Nocne wypromieniowanie i osiadanie powietrza w wyżu powoduje powstawanie inwersji przyziemnej, dodatkowo utrudniającej rozpraszanie zanieczyszczeń. Z jednej strony zanieczyszczenia te są jądrami kondensacji pary wodnej i sprzyjają powstawaniu mgły lub zamglenia, z drugiej pochłaniane przez nią gazowe zanieczyszczenia tworzą „gryzącą” zawiesinę nieobojętnych dla zdrowa substancji chemicznych. Również nocą, gdy nie należy spodziewać się kontroli środowiskowych do wielu piców trafia wszystko co nadaje się do spalenia, wydzielając nie tylko kalorie, lecz znaczną część tablicy Mendelejewa i pochodnych związków. W wielu przypadkach jest to efekt niskiej świadomości ekologicznej, jednak często przeważa imperatyw ekonomiczny. Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza można uzyskać ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl/pjp/current... a prognozy dla Małopolski z smog.imgw.pl/home .

Ryszard Klejnowski

18 grudnia, poniedziałek, 352 dzień 2017 roku; 07:40Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.